Přihlášené týmy

Přihlášky jsou otevřeny – jste vítáni!!!

Kategorie U11

Kategorie U12
1. Golden Boys small

2. Tygřice

Kategorie U13

  1. Golden Playboys

Kategorie U14

1.Golden Boys

Kategorie U15

1.Golden Boys Big

Kategorie U17
1. ALL – Stars

Kategorie 18+ Muži
1. Heatcheck

2. Warriors A

3. Warriors B

4. Vepřoknedlozelo